Poker regels

Online Poker regels

Poker is de verzamelnaam van een groep kaartspelen die in casino’s, thuis of op het internet worden gespeeld. Poker valt internationaal onder de behendigheidsspelen, in Nederland onder de gokspelen zoals online fruitautomaten, gokkasten en nog meer. Sinds april 2010 wordt het door de International Mind Sports Association erkend als een denksport.

De meest gespeelde vorm van poker aan het begin van de 21e eeuw is Texas Hold ’em.

Spelverloop van één hand

Er bestaan vele verschillende soorten poker, maar ze hebben enkele overeenkomsten. Zo zijn er telkens meerdere inzetrondes en wanneer minstens twee spelers nog niet gepast hebben na die inzetrondes, vindt een showdown plaats. Daarbij wint doorgaans de beste pokerhand, hoewel er varianten zijn waarbij de slechtst mogelijke hand wint (lowball). Indien één speler overblijft omdat alle andere spelers gepast hebben, dan wint die de pot en hoeft hij zijn kaarten niet te laten zien. Wanneer er nog niet ingezet is, kan een speler checkenen zo de beurt doorgeven aan zijn tegenstander. De andere optie is om zelf te betten (inzetten). Indien er wel al ingezet is, kan er gekozen worden om te callen (de inzet betalen), om te raisen (de inzet verhogen) of om te folden (passen). Reeds gedane inzetten zijn onderdeel van de pot en kunnen niet teruggenomen worden.

Een pokerhand wordt in de meeste spelvarianten gevormd uit de best mogelijke combinatie van 5 kaarten, ook al heeft men meer of minder kaarten in de hand. Hierbij is het mogelijk dat men alle vijf kaarten uit de hand gebruikt (o.a. 5 Card Draw), of dat men een of meerdere gemeenschapskaarten gebruikt (open kaarten die door alle spelers gebruikt kunnen worden), zoals bij Hold’em of Omaha. Ook is het mogelijk dat geen enkele kaart uit de hand wordt gebruikt en enkel de gemeenschapskaarten.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld dammen of schaken, is poker een spel van onvolledige informatie. Men weet niet wat de tegenstanders voor kaarten in de hand hebben. Men moet door ervaring, inzicht (in het spel en in de tegenstanders spelwijze of gedrag waardoor deze zijn kaarten “verraadt”) en kansberekening inschatten wat de beste handeling is. De beste manier van spelen wordt bereikt als de manier van spelen wordt benaderd die zou gelden als de kaarten van de tegenstander bekend zouden zijn. Een pokerspeler houdt doorgaans als doel voor ogen de beslissing te nemen die op lange termijn het meeste oplevert.

Pokerchips

Poker wordt meestal gespeeld met fiches (in het pokerjargon chips genoemd) die een geldwaarde (in cashgames) of punten (in toernooien) voorstellen. Vanwege de populariteit in Amerika heeft poker ook in Nederland en België een hoofdzakelijk Engelstalig jargon. Voor de meeste pokertermen is wel een Nederlandse vertaling, maar hoofdzakelijk Engelse woorden worden gebruikt om pokeracties of -situaties uit te drukken.

Poker is een spel zonder officiële regels; er bestaan slechts algemeen aanvaarde officieuze regels en etiquettevormen die wereldwijd toegepast worden. Tijdens het poker is het mogelijk dat er door de dealer of speler(s) fouten worden gemaakt wat betreft de regels. Voor het afhandelen van de meest gemaakte fouten door dealers, zie dealerfouten.

Bluffen

Een bijzonder aspect aan het poker is het bluffen. Hiermee wordt bedoeld dat men de indruk geeft betere kaarten te hebben dan men in werkelijkheid heeft om de tegenstander(s) te laten passen, met als bedoeling de pot op te rapen.

Als een speler relatief slechte kaarten heeft, dan kan hij in plaats van te passen zich zodanig proberen te gedragen dat het lijkt of hij goede kaarten heeft. Dat kan door in te zetten en/of andermans inzetten verder te verhogen, of zich op andere manier zodanig te gedragen alsof zijn hand zeer sterk is. Een bluf is geslaagd wanneer de andere spelers passen, waardoor de bluffer de pot wint.

De slow play is de tegenovergestelde manier om te bluffen. De speler heeft goede kaarten, maar speelt alsof hij minder goede kaarten heeft in de hoop dat de tegenstander met een mindere hand meegaat of verhoogt. Veel spelers lopen op die manier tegen de lamp omdat de tegenstanders zo goedkoper andere kaarten kunnen afwachten en hun pokerhand kunnen verbeteren.

Wanneer een bluf geslaagd is en de pot gewonnen wordt, hoeft de speler de kaarten niet te tonen omdat het niet tot een showdown is gekomen. De bluf kan echter toch getoond worden om een imago (“table image”) neer te zetten met als doel profijt later in het spel. Als de bluffende speler later in het spel wel een goede hand heeft en een grote pot heeft opgebouwd, kan de tegenstander meer geneigd zijn de inzet te betalen vanwege het imago van de speler.

De mechaniek van het bluffen is overgenomen in veel andere kaart- en bordspelen. Bij poker wordt door veel mensen vaak automatisch de link gelegd met bluffen en wordt vaak vergeten dat poker veel meer is dan bluffen. Een goeie speler probeert telkens de optimale beslissing te nemen en er zijn gevallen waarbij dat bluffen kan zijn.

Vormen van poker

Er bestaan talloze soorten pokerspelen. Elke vorm van poker heeft zijn eigen karakteristieke mogelijkheden qua inzetten, bluffen en inzicht in de hand van de tegenstander. De meest gespeelde soorten horen thuis in één van drie groepen, welke niet anders zijn dan de online gratis pokeren varianten:

Draw poker
Alle spelers ontvangen vijf (zoals in 5 Card Draw) — of meer ‘dichte’ kaarten. Gedurende de pokerhand kunnen een of meerdere kaarten vervangen worden door kaarten uit het resterende stok kaarten.
Stud poker
De spelers ontvangen kaarten waarvan er een (of meer) open liggen en dus zichtbaar zijn voor de andere spelers. Er kunnen geen kaarten vervangen worden zoals bij draw poker. Bekende voorbeelden zijn 5 Card Stud en 7 Card Stud.
Gemeenschapskaart-poker
Alle spelers ontvangen een of meer persoonlijke kaarten, waarna een of meer kaarten opengedraaid worden. Deze open kaarten fungeren als “gemeenschapskaarten” (community cards of ‘the board’). Elke speler heeft de mogelijkheid om de kaarten in zijn hand te combineren met de open kaarten om de best mogelijke pokerhand (van vijf kaarten) te vormen. In het geval dat de beste vijf kaarten open liggen is het in enkele soorten poker mogelijk geen enkele kaart uit de hand te gebruiken: men spreekt dan van ‘playing the board’. Twee populaire varianten van gemeenschapskaart-poker zijn Texas Hold’em en Omaha (Hold’em) die respectievelijk twee en vier handkaarten gebruiken plus een ‘board’ van vijf kaarten.

Een (onvolledige) lijst van pokervormen:

 • 2-7 Draw
 • 5 Card Draw
 • 5 Card Stud
 • 7 Card Stud
 • 7 Card Stud Eight or Better
 • 8-Game, een spel waarin om een afgesproken tijd gewisseld wordt tussen acht verschillende pokervarianten
 • 10-Game, een spel waarin om een afgesproken tijd gewisseld wordt tussen tien verschillende pokervarianten
 • Ace to Five Draw
 • Anacondapoker
 • Badugi, een spel met vier (afgeschermde) kaarten per hand per persoon
 • Poker Baseball, een variant op stud poker
 • Blind Man’s Bluff
 • Chapeau (poker), een dobbelspel met speciale dobbelstenen.
 • Big Two (poker)
 • Cincinnati Poker
 • Dealer’s choice, een spel waarbij de gever bepaalt welke pokervariant er die hand wordt gespeeld.
 • H.O.R.S.E., een spel waarbij meerdere vormen poker gespeeld worden (Hold’em, Omaha High, Razz, Seven Card Stud, Seven Card Stud Eight or Better)
 • Omaha High (Hold’em)
 • Omaha High/Low (Hold’em)
 • Pineapple, waarbij men drie kaarten krijgt, waarvan men er één moet wegliggen na het zien van de flop, voor de rest zijn er dezelfde regels als bij Texas Hold’em
 • Razz
 • Texas Hold ’em

Varianten van poker waarbij niet tegen medespelers, maar tegen de bank (een casino – video poker) wordt gespeeld zijn:

Cash games versus toernooien

In een cash game wordt rechtstreeks om geld gespeeld. In ruil voor geld krijgt een speler chips en op elk moment (behalve tijdens een hand) kan een speler beslissen te stoppen en zijn chips terug om te wisselen voor geld. Meestal ligt er een minimale buy-in en een maximale buy-in vast, al kan het gebeuren dat een speler zoveel mag inkopen als hij zelf wil. Het is ook steeds mogelijk bij te kopen (Engels: reload) op voorwaarde dat hij niet meer dan de maximale inkoop voor zich heeft staan. De hoogte van de inzetten tijdens een cashgame wordt bepaald door de limieten van het desbetreffende pokerspel. Zo wordt een cashgame vaak vernoemd met de blinds die gehanteerd worden. Een ‘5-5 No Limit Hold’em cashgame’ is dan een cashgame van de genoemde variant waarbij de small blind en de big blind allebei vijf euro bedragen.

Bij een toernooi wordt voor de start van het toernooi door iedereen een inleg betaald waarmee men toernooichips verkrijgt. Een toernooi eindigt doorgaans wanneer nog slechts één speler overblijft en alle anderen dus geëlimineerd zijn. Het doel bij toernooien is om een zodanige klassering te behalen dat men geld wint. Doorgaans worden de tien à vijftien procent spelers die het langst in het toernooi zaten uitbetaald, terwijl alle andere spelers niets terugkrijgen en dus hun inleg verloren zien gaan. De uitbetalingsstructuur van pokertoernooien is vrijwel altijd ‘top heavy’, wat inhoudt dat de geldbedragen relatief hoog zijn voor de best geklasseerde spelers en de uitbetaling ‘afvlakt’ voor de lager gekwalificeerde spelers. In tegenstelling tot een cash game worden de blinde inzetten in een toernooi op geregelde tijden verhoogd volgens een vastgesteld schema, zodat de relatieve waarde van de chips verkleinen. Op die manier kan de organisatie goed plannen wanneer een toernooi ten einde zal komen. Afhankelijk van de toernooi-opzet is het soms mogelijk om tijdens het toernooi zich één of meerder malen opnieuw in te kopen, door middel van een ‘rebuy’, waarbij men betaalt voor een nieuwe stapel chips.

Limieten

Poker kent vele inzetvormen, die het inzetgedrag sterk beïnvloeden. De meest gangbare inzetvormen zijn:

 • Limit: de kleine en grote blinde inzet (small en big blind) staan vast, men mag de inzet maximaal verhogen met eenmaal de blinde inzet en ook weer opnieuw verhogen met eenmaal de blinde inzet. Vaak mag men totaal driemaal een verhoging (raise) per inzetronde doen. Na een of twee volgende inzetrondes kan de inzet verdubbelen in bepaalde varianten.
 • No Limit : men mag verhogen met minimaal de grote blind, zonder een maximum inzet. De maximum inzet is alle chips die de speler voor zich heeft staan (all-in).
 • Spread limit: de maximale inzet bedraagt een aantal maal de grote blind, waardoor deze pokervorm tussen limit en no limit komt te staan.
 • Pot limit: het inzetmaximum wordt bepaald aan de hand van de grootte van de pot. De blinde inzetten initiëren het spel, daarna is de minimale verhoging de grote blinde inzet en de maximale verhoging de pot.

Pokerhanden

Een pokerhand bestaat telkens uit vijf kaarten en de volgende kaartcombinaties worden daarbij onderscheiden, geordend van minst naar meest waarschijnlijk, tegelijk ook van meest naar minst waardevol. In de meeste pokervarianten wordt de pot gewonnen door de speler die na de inzetrondes de beste pokerhand kan voorleggen wanneer het tot een showdown komt.Poker handen

 • Royal flush: Vijf opeenvolgende kaarten van dezelfde soort, met de aas als hoogste kaart. Bijvoorbeeld: A♠ K♠ Q♠ J♠ 10♠.
 • Straight flush: Vijf opeenvolgende kaarten van dezelfde soort. Bijvoorbeeld: Q♦ J♦ 10♦ 9♦ 8♦
 • Four of a kind: Ook wel carré of quads genoemd, vier kaarten met dezelfde waarde. Bijvoorbeeld: 4♣ 4♦ 4♥ 4♠ 9♥
 • Full house: Drie kaarten van dezelfde waarde, gecombineerd met twee kaarten van een andere dezelfde waarde.Bijvoorbeeld: 8♣ 8♦ 8♠ K♥ K♠
 • Flush: Vijf willekeurige kaarten van dezelfde soort. Bijvoorbeeld: K♠ J♠ 8♠ 4♠ 3♠.
 • Straight: Straat. Vijf in waarde opeenvolgende kaarten van willekeurige soort. (De Aas kan hier gebruikt worden als hoger dan de Heer, of als één, dus lager dan de twee) Bijvoorbeeld: 5♦ 4♥ 3♠ 2♦ A♦
 • Three of a kind: Ook wel trips of set. Drie kaarten van dezelfde waarde. Bijvoorbeeld: 7♣ 7♥ 7♠ K♦ 2♠
 • Two pair: Twee paar, twee kaarten van gelijke waarde, gecombineerd met een paar kaarten van een andere gelijke waarde. Bijvoorbeeld: A♣ A♦ 8♥ 8♠ Q♠.
 • One pair: Een paar. Twee kaarten van dezelfde waarde. Bijvoorbeeld: 9♥ 9♠ A♣ J♠ 4♥
 • High card: Ook bekend als No pair of hoog. De hoogste kaart telt, waarbij de twee als laagste en aas als hoogste kaart geldt. In dit voorbeeld bestaat de hand uit “Ace high” oftewel “Aas Hoog”. Bijvoorbeeld: A♦ 10♦ 9♠ 5♣ 4♣

Als meerdere spelers de pot bevechten en klaar zijn met inzetten, worden de handen getoond (showdown). Om de pot in zo’n geval te winnen moet de speler al zijn gesloten kaarten laten zien, zelfs als het op basis van één kaart al genoeg zou zijn om de pot te winnen.

Wanneer één of meerdere spelers dezelfde handwaarde hebben, bijvoorbeeld één paar azen, dan wint de speler met de hoogste bijhorende kaarten aangezien een pokerhand telkens uit vijf kaarten bestaat. Eerst wordt gekeken naar de hoogste bijhorende kaart (kicker) en als die ook gelijk zou zijn wordt verder vergeleken. Enkel wanneer beide spelers exact dezelfde combinatie van vijf kaarten voorleggen, wordt de pot verdeeld over deze spelers (split pot). Wanneer een ondeelbaar restant in de pot zit, wordt deze toegekend aan de speler die het dichtst links van de dealer zit. Indien het een pokervariant zonder dealer betreft, wordt het restant bij de inzet van de volgende hand toegevoegd. Voorbeeld van split pot in Texas Hold’em: de ene speler heeft A♠5♣ en de andere speler A♥3♦ terwijl de vijf gemeenschappelijke kaarten A♣K♠8♥ 8♦ 9♣ zijn. In dit geval hebben beide spelers twee paar azen en achter en is hun hoogste bijhorende kaart een koning.

Daarnaast zijn er bepaalde varianten (bijvoorbeeld 7 Card Stud Eight or Better) waar het de bedoeling is om de pot te delen tussen verschillende spelers. Meestal wordt er dan gesplit tussen de beste hand en de “slechtste” hand (mits bepaalde voorwaarden voldaan zijn).

Five of a Kind (poker)

In sommige vormen van poker kan een joker voorkomen, waardoor een extra kaartcombinatie mogelijk wordt: Five of a kind, ook wel “poker” genoemd. Deze kaartcombinatie is dan de hoogste combinatie die mogelijk is, met A♠ A♥ A♦ A♣Joker als de hoogste five of a kind. Men kan ook afspreken dat een joker alleen gebruikt mag worden voor een kaart die men niet heeft en dan is ‘Five of a kind’ niet mogelijk. Een kaart die als joker fungeert wordt ook wel “wild” genoemd, zo zijn de tweeën “wild” bij “Deuces Wild“.

Voorbeeld van een split pot : wanneer er een paar op de flop ligt, telt de hoogste kaart van de speler. De tweede kaart speelt dan geen rol meer.

Kansen

Onderstaande tabel toont hoe groot de kans is op een bepaalde combinatie als er willekeurig vijf kaarten uit het spel worden getrokken. De kansen in een online casino liggen anders als de spelers kaarten kunnen ruilen: ze zullen meestal kaarten van mindere waarde wegdoen, met als gevolg een extra kans op een gunstige combinatie.

combinatie kans zonder joker kans met joker
Five of a kind niet mogelijk 0,000035%
Royal flush 0,00015% 0,000836%
Straight flush 0,0014% 0,006272%
Four of a kind 0,024% 0,29%
Full house 0,14% 0,15%
Flush 0,20% 0,27%
Straight 0,39% 0,72%
Three of a kind 2,1% 2,21%
Two pair 4,8% 4,31%
One pair 42% 42,34%
High card 50% 49,45%

Top 3 poker casino’s


kroon casino poker

CasinoEuro poker

LeoVegas casino poker